Ga naar hoofdinhoud

Het Fonds Cultuurparticipatie bestaat sinds 2008. Bij dit fonds voor amateurkunst en cultuureducatie werden enkele regelingen ondergebracht van het ministerie van OCW en van het Fonds Podiumkunsten. Bij een beginnend fonds in nieuwe huisvesting is er veel werk te doen in het kader van de ICT-configuratie. LW² heeft dit onderdeel van de oprichting voor haar rekening genomen. Het begint al bij de inrichting van het kantoorpand met keuzes over bekabeling enz. Besloten was om het systeembeheer te outsourcen. Hiervoor en voor het communicatiegedeelte is een offertetraject opgezet en zijn betrouwbare uitvoerders gevonden. Door als actieve aanjager op te treden zijn de deadlines gehaald en kon het fonds op tijd van start in de nieuwe werkomgeving.

Back To Top