Ga naar hoofdinhoud

Het Mondriaan Fonds is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen het Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting. De subsidie-aanvragen bij beide organisaties werden nog tot 1 januari 2013 in gescheiden registratiesystemen geregistreerd. Per 1 januari 2013 moesten alle aanvragen met één systeem worden verwerkt en moest de informatie uit beide oude systemen worden geconverteerd naar het nieuwe systeem. Het systeem werkt prima. In 2014 is begonnen met het volledig digitaliseren van het aanvraag- en verantwoordingstraject.

Back To Top