Ga naar hoofdinhoud

De cultuurnota betreft een vierjaarlijkse subsidie voor cultuurinstellingen op allerlei gebieden. Van film tot theater, van dans tot beeldende kunst of architectuur. Eenmaal per vier jaar vindt er een aanvraagronde plaats; jaarlijks moeten de instellingen zich verantwoorden. Dit gehele proces is in 2007 en 2008 gedigitaliseerd. Er is een webportal gebouwd met een eigen domein voor de instellingen waar alle gegevens kunnen worden ingevoerd en documenten kunnen worden geüpload. De digitalisering heeft een enorme efficiëntieverbetering opgeleverd in het logistieke proces van verwerking van aanvragen en verantwoordingen.
De portal voorziet instellingen ook van meerjarenrapportages van de financiële en inhoudelijke prestaties, met kengetallen en branchevergelijkende gegevens. De informatievoorzieningsfunctie van Cultuur is overigens breder en een onderdeel van het project is de uitbreiding en verdieping hiervan. Met andere overheden, koepelorganisaties en bureaus als het CBS vindt uitwisseling plaats van kerncijfers

Back To Top